Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/235/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z § 36 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 29) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmienia się Statut Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, zwanego dalej Związkiem, w ten sposób, że:
  1. § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Siedzibą Związku jest miasto Szczecinek"
  2. w § 15 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: "14. dokonywanie zmian statutu Związku w zakresie innym, niż dane o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001r w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiatów oraz ogłaszania statutów związków"
  3. § 36 otrzymuje brzmienie:
   "§ 36. 1. Zmiana statutu w zakresie danych o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001r w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiatów oraz ogłaszania statutów związków wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.
   2. Zmiana statutu w pozostałym zakresie następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Związku".
 2. Pozostałe zapisy Statutu Związku pozostają bez zmian.
§ 2

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski

data opublikowania: 2008-11-03 12:41:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 12:41:02

Strona odwiedzona 881 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.