Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/238/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2008r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92) oraz § 1 ust.1 pkt.1 i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz.861, z 2003r. Nr 100, poz. 930, z 2008r. Nr 3,poz. 15) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane w 2008 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 75.000,00 zł.,
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 55.000,00 zł.,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 85.249,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem WF/822w/2008 z dnia 26 września 2008 r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2008 została zwiększona o kwotę 215.249,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. DzU. z 2008r.Nr 14 poz. 92.) który mówi, że " Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków, a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuje się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, z której ma możliwość bezpośrednio skorzystać więcej osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)

Tabela przedstawia projekt rozdysponowania dodatkowych środków z PFRON w 2008 r.

Lp.Nazwa zadaniaPlan finansowy (w złotych)Zwiększenie planu (w złotych)Plan po zwiększeniach (w złotych)
1.Likwidacja barier funkcjonalnych235.000,0055.000,00290.000,00
2.Turnusy rehabilitacyjne230.000,0075.000,00 305.000,00
3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze252.821,0085.249,00338.070,00
4.Ogółem717.821,00215.249,00933.070,00

data opublikowania: 2008-11-03 13:17:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:17:53

Strona odwiedzona 822 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.