Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/239/2008 z dnia 2008-10-30

zmieniająca uchwałę Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/211/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z zakupem licencji programu ORACLE (przejście na nową wersję EWID 2000 v 7.4-program przy pomocy którego prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków) oraz z uszkodzeniem dwóch drukarek formatu A-3 (naprawa jest nieopłacalna).

Wprowadza się następujące zmiany planu wydatków:

 • § 4300-Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł,
 • § 6120-Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-03 13:25:56
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:25:56

Strona odwiedzona 781 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.