Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/240/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708 i Nr 138, poz. 865), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. określonego Uchwałą Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/175/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zwiększenia dochodów funduszu - dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wg stanu na dzień 30 sierpnia 2008 r.) wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o kwotę 780.000,00 zł. Jest to związane opłatami ekologicznymi, wnoszonymi przez podmioty korzystające ze środowiska.
 2. poz. 4.4 zestawienia "Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego"- zwiększa się kwotę o 250.000 zł.
  W ramach tego zadania wykonane zostaną wraz z Gminą Trzcińsko Zdrój roboty polegające na właściwym odprowadzaniu wód opadowych z drogi Nr 1384 na odcinku Trzcińsko Zdrój -Warnice, poprzez uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy ze spadkami umożliwiającymi właściwe odprowadzanie wody z jezdni drogi. Koszt zadania 220.000 zł, w tym: 170.000 zł ze środków PFOŚiGW i 50.000 zł ze środków Gminy Trzcińsko Zdrój.
  Za kwotę 80.000 zł wykonana zostanie modernizacja odwodnienia dróg powiatowych w m. Troszyn, Chojna, Żabnica, Górnowo, Dolsko w różnym zakresie, tj. wymiany, udrożnienia, oczyszczenia rurociągów drenarskich, wpustów ulicznych, przykanalików, itp. w celu doprowadzenia do właściwego odprowadzania ścieków opadowych z przedmiotowych dróg.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-03 13:25:56
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:25:56

Strona odwiedzona 772 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.