Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/242/2008 z dnia 2008-10-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości gruntowej o pow. 25 m2, oznaczonej numerem działki 169, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Trzcińsko - Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie, z przeznaczeniem na prowadzenie pawilonu handlowego - kiosku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 169 położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Trzcińsko - Zdrój stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie.

Część przedmiotowej nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 m2 została w 1999 roku wydzierżawiona Pani Jolancie Dereń w celu prowadzenia pawilonu handlowego - kiosku, na okres 2 lat. Niniejsza umowa była przedłużana na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów prawa, każdorazowo na czas nie dłuższy niż 3 lata. Dzierżawa przedmiotowego gruntu wygasa z dniem 30 listopada 2008r.

Pani Jolanta Dereń wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie na okres do 10 lat umowy dzierżawy części działki 169, na której usytuowany jest pawilon handlowy - kiosk, w którym Pani Dereń prowadzi działalność gospodarczą - handel artykułami spożywczo - przemysłowymi.

W dniu 22 października 2007r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmieniła szereg procedur związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadkach, gdy umowa dzierżawy zawierana była każdorazowo na okres do 3 lat, jednakże łączny czas dysponowania nieruchomością przez dzierżawcę przekracza okres 3 lat, to na przedłużenie takiej umowy powinna wyrazić zgodę Rada Powiatu w Gryfinie w drodze uchwały.

Stosownie do przepisu § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. Nr XV/173/2008 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest aktualnie na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie. Przeznaczenie części działki do dzierżawy na wnioskowany okres 10 lat może uniemożliwić w przyszłości ewentualną zmianę przeznaczenia lub sposobu jej zagospodarowania. Wyrażenie zgody na dzierżawę pięcioletnią pozwoli natomiast na swobodne podjęcie decyzji dotyczącej dalszego sposobu użytkowania nieruchomości przez trwałego zarządcę i właściciela nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości gruntowej o pow. 25 m2, oznaczonej numerem działki 169 położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Trzcińsko - Zdrój.

data opublikowania: 2008-11-03 13:38:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-03 13:38:37

Strona odwiedzona 950 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.