Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/246/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r, Nr 23, poz. 229, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271,z 2003r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1222, Nr 160, poz. 1343, Dz.U z 2006 r. Nr 38, poz. 261, Dz. U. z 2008r. Nr 73, poz. 430) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński ; tj. Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie:
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 800,00 zł miesięcznie ( słownie: osiemset złotych) ,
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł ( słownie: cztery złote )
 2. Dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie:
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 850,00 zł miesięcznie( słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)
  2. 2) akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł ( słownie: cztery złote ).
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ustalone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

 • Zgodnie z § 2 pkt.2 w/w rozporządzenia, Rada Powiatu Gryfińskiego ustala dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej , wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptuje wartość jednego punktu w złotych.
 • Wartości te stanowią podstawę do ustalania przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w tych jednostkach.
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński, złożyli wnioski o zmianę zasad wynagradzania, oraz przedstawili skutki finansowe w/w podwyżek.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka

data opublikowania: 2008-12-19 13:56:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 13:56:02

Strona odwiedzona 783 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.