Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/247/2008 z dnia 2008-12-18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/1 o pow. 0,0073ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje w trybie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do zbycia.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Pan Tomasz Kiepura wystąpił z wnioskiem o sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem 51 położonej w obrębie 3, miasta Chojna, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 46, której jest właścicielem.

W wyniku podziału działki 51 powstała działka 51/1 o pow.0,0073ha, która jest przedmiotem zainteresowania Pana Kiepury oraz działka 51/2 o pow.0,3940ha stanowiąca ulicę powiatową M.C. Skłodowskiej.

Art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami daje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości niewątpliwie poprawi warunki zagospodarowania działki nr 46, zaś ze względu na swoją powierzchnię nie ma możliwości zagospodarowania jej jako oddzielnej nieruchomości. Zatem przesłanki, o których mowa w cytowanym wyżej art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami są spełnione.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki 51/1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na rzecz Pana Tomasza Kiepury.

W załączeniu odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:500.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-19 13:56:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 13:56:02

Strona odwiedzona 844 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.