Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/259/2009 z dnia 2009-01-14

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących drogę powiatową Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów

Na podstawie art. 710 ustawy z dnia 21 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w użyczenie Gminie Trzcińsko-Zdrój na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, tj. działki oznaczone Nr 56, obręb 1 miasta Trzcińsko-Zdrój oraz Nr 331/1, 341 i 343, obręb Strzeszów, z przeznaczeniem na budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów.

§ 2

Akceptuje się Porozumienie zawarte w dniu 23 grudnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia na okres 10 lat odcinka drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z planowaną przez Gminę Trzcińsko-Zdrój budową ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice oraz wiążącą się z tym aplikacją o środki pomocowe, następuje konieczność udokumentowania przez beneficjenta dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie inwestycja. Ścieżka pieszo-rowerowa planowana jest na odcinku drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów, stanowiącym nieruchomości drogowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 56, obręb 1 miasta Trzcińsko-Zdrój oraz Nr 331/1, 341 i 343, obręb Strzeszów. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Gryfiński, w związku z tym użyczenie może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Radę Powiatu w Gryfinie.

Użyczenie wiąże ze sobą obowiązek utrzymywania przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w okresie 10-u lat przedmiotowego odcinka drogi, w tym: jezdni, poboczy, zadrzewień, krzewów, rowów oraz wybudowanej ścieżki. Zasady użyczenia zostały sformułowane w Porozumieniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego użyczenia na okres 10 lat odcinka drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-16 08:30:11
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 08:30:11

Strona odwiedzona 1000 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.