Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/260/2009 z dnia 2009-01-14

w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej.

§ 2
 1. Akceptuje się treść porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, stanowiącego załącznik do uchwały.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVIII/209/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-01-16 08:30:11
data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 08:30:11

Strona odwiedzona 907 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.