Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/264/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części pomieszczeń o pow. 48,45 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Część pomieszczeń o pow. 48,45 m2, znajdujących się w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272 została użyczona na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Umowa użyczenia została zawarta na okres 3 lat, do dnia 28 lutego 2009r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie na okres 5 lat umowy użyczenia pomieszczeń biurowych, w których mieści się Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. Nr XV/173/2008 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części pomieszczeń o pow. 48,45 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-24 09:11:14
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:11:14

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.