Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/266/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 166 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003 r. nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z, na odc.: Trzcińsko Zdrój - gr. powiatu oraz budowę drogi powiatowej Nr 1362Z, na odc.: Bartkowo - Gajki, zachodzi konieczność przedłożenia wraz z wnioskiem stosownych dokumentów potwierdzających zamiar realizacji planowanych przedsięwzięć.
Zgodnie z wytycznymi inwestycje wieloletnie muszą być ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jednostki wnioskującej. Planowane zadania podzielone są na etapy, a wykonanie przewidziane w latach 2009 - 2011.
W związku z powyższym zmiany w obowiązującym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym są uzasadnione i niezbędne.

Wprowadza się również zmianę w pozycji: Wymiana posadzek na korytarzach w budynku internatu i inne roboty budowlane, zwiększając kwotę przewidzianą na to zadanie do 500.000,00 zł.
W celu zbilansowania wydatków przewidzianych w roku 2009 wprowadza się zmianę polegającą na przesunięciu wydatków w kwocie 300.000,00 zł z roku 2009 na 2010 w pozycji pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-24 09:19:39
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:19:39

Strona odwiedzona 876 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.