Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/269/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 16 625,49 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność -15 000,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 000,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 1 625,49 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 625,49 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę -397 770,57 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność -15 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 15 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 300 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 300 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 770,57 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 2 770,57 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 80 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 80 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 381 145,08 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 1 145,08 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 145,08 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 80 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 80 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 300 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 300 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a spółką DATOR Development S.A. Poznań w sprawie odszkodowania na poczet likwidacji wyrządzonych szkód w nawierzchni ulic Jagiellońskiej i Ogrodowej, związanych ze wzmożonym transportem ciężkim prowadzonym dla potrzeb realizacji inwestycji - budowa pawilonu handlowego w Chojnie. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 15 000,00 zł.
 2. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach w sprawie przekazania Stowarzyszeniu kwoty 40 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczo-zabezpieczających w celu remontu tarasu w pawilonie Nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 40 000,00 zł. Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.
 3. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju w sprawie remontu budynku Domu Pomocy Społecznej. Przekazuje się Stowarzyszeniu kwotę 25 000,00 zł w formie dotacji celowej (zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 25 000,00 zł). Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.
 4. Zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale i w § 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie na remont komina w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.
 5. Porozumieniem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania zobowiązań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 625,49 zł (obciążenie Gimnazjum Mieszkowice za zużyty gaz). Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 1 145,08 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4160- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 770,57 zł (faktura korygująca z PGNiG za gaz).
 6. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu internatu przy ulicy Łużyckiej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-24 09:23:49
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:23:49

Strona odwiedzona 800 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.