Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/278/2009 z dnia 2009-03-26

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227 i Nr 223, poz.1464; Mon.Pol. z 2008 r. Nr 79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. określonego Uchwałą Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/258/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Stanu środków funduszu na początku roku - dostosowanie do zgodności ze stanem środków obrotowych, po rozliczeniu rzeczywistego wykonania - zwiększenie o kwotę 50.970 zł.
 2. Zwiększenia o 50.000 zł całkowitej kwoty zadania - "Modernizacja systemu odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego". Z wniosku Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, dotyczącego wykazu inwestycji do realizacji w 2009 r. ze środków PFOŚiGW wynika, że na wykonanie tego zadania należy zabezpieczyć środki w wysokości 400.000 zł. W dotychczas obowiązującym planie była to kwota 250.000 zł.
 3. Wprowadzenia do zestawienia oraz planu wydatków odsetek od środków pieniężnych naliczonych przez bank w dniu 31.12.2008 r., które przekazano do budżetu powiatu w bieżącym roku (poz.V).

Poza tym, różnice pomiędzy planem przychodów i wydatków (zał. nr 1) a zestawieniem przychodów i wydatków (zał. nr 2) wynikają z:

 • zawartego w dniu 19.12.2008 r. Porozumienia w sprawie realizacji zadania "Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego - Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju" przez Stowarzyszenie Dom z Sercem zamiast Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/m.
 • z dokonanych przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
 • oraz wprowadzeniem dodatkowych zadań, tj. "Likwidacja "dzikich składowisk odpadów" - na nieruchomościach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Starosta Gryfiński oraz na nieruchomościach których Powiat Gryfiński jest właścicielem"; "Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień"; "Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych, badań stanu środowiska".

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-30 09:03:39
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 09:03:39

Strona odwiedzona 1217 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.