Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/280/2009 z dnia 2009-03-26

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVII/270/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 w wysokości 27 435 000,00 zł. 2. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dokonuje się w związku z:

 1. Zwiększeniem planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 980 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację remontu internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 2. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 413 804,00 zł, dotyczy zadania: "Budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz z projektem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz budowa studzienek kanalizacyjnych.", (zwiększony limit wydatków na w/w zadanie o kwotę 413 804,00 zł w 2010 roku).
 3. Zmniejszeniem planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 900 000,00 zł, dotyczy zadania: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.", (zwiększony limit wydatków na w/w zadanie o kwotę 900 000,00 zł w 2010 roku).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-03-30 09:22:00
data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 09:22:00

Strona odwiedzona 816 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.