Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/282/2009 z dnia 2009-04-17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

 • uchwałą Nr XXVII/270/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
 • uchwałą Nr XXVIII/280/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok:
  1. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne w wysokości - 3 300 172 zł.",
  2. załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1do niniejszej uchwały,
  3. załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dotacji podmiotowych dokonuje się w związku z koniecznością spłaty zobowiązań likwidowanego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Opiekuńczo-Leczniczego w Likwidacji w Gryfinie. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne, § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze § 2570-Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Zmian w planie dotacji celowych udzielonych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach w sprawie przekazania Stowarzyszeniu kwoty 40 000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac przygotowawczo-zabezpieczających w celu remontu tarasu w pawilonie Nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.
 2. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" z siedzibą w Trzcińsku-Zdroju w sprawie remontu budynku Domu Pomocy Społecznej. Przekazuje się Stowarzyszeniu kwotę 26 000,00 zł w formie dotacji celowej. Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.
 3. Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie w sprawie remontu komina w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Przekazuje się Zgromadzeniu kwotę 15 000,00 zł w formie dotacji celowej. Dotacja finansowana środkami własnymi Powiatu Gryfińskiego.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-04-20 15:36:41
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-20 15:36:41

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.