Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/284/2009 z dnia 2009-04-17

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do realizacji w Powiecie Gryfińskim programu stypendialnego w ramach Działaniu 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

§ 2.
 1. Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie w granicach środków przyznanych na ten cel przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
 2. Procentowy udział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z Budżetu Państwa określony został w dokumentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
§ 3.

Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński zamierza przystąpić do realizacji projektu stypendialnego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, składając wniosek w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w związku z możliwością pozyskania środków w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,05%) oraz z Budżetu Państwa (31,95%).

Ogólnym celem Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Przystępując do konkursu Powiat Gryfiński zobowiązany jest do złożenia projektu wraz ze wszystkimi obowiązkowo wymaganymi załącznikami, w tym regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów.

W świetle powyższego zasadnym jest, by Rada Powiatu w Gryfinie przyjęła "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-04-20 15:37:43
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-20 15:37:43

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.