Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/288/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458), art. 166 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr19, poz. 100; Nr 227, poz. 1505) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003 r. nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014. Zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z aplikacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego o środki pomocowe na zadanie pn:

 1. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie;
 2. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i przystosowanie pracowni do praktycznej nauki zawodu " w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie;

zachodzi konieczność przedłożenia wraz z wnioskiem stosownych dokumentów potwierdzających zamiar realizacji planowanych przedsięwzięć.

Zgodnie z wytycznymi inwestycje wieloletnie muszą być ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jednostki wnioskującej. Planowane zadania podzielone są na etapy, a wykonanie przewidziane w latach 2009 - 2012.

W związku z powyższym zmiany w obowiązującym Wieloletnim Programie Inwestycyjnym są uzasadnione i niezbędne.

Wprowadza się również zmiany w celu zbilansowania wydatków przewidzianych w roku 2009 na inwestycje w SOSW oraz ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie , poprzez zmiany w pozycjach:

 • zmniejszenie kwoty przewidzianej na zadanie pn: " Budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz z projektem. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana całkowitej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz budowa studzienek kanalizacyjnych" w roku 2009 z 1.100.000 zł na 687.000 zł , zwiększając jednocześnie wydatki na rok kolejny tj. 2010 , z kwoty 2.000.0000 na 2.413.000 zł.
 • zmniejszenie kwoty przewidzianej na zadanie pn : " Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie w roku 2009 z kwoty 2.000.000 zł na 800.000 zł
 • zwiększenie kwoty przewidzianej na zadanie pn : " Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie w roku 2010 z kwoty 2.350.000 zł na 3.550.000 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 09:18:40
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 09:18:40

Strona odwiedzona 799 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.