Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/290/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214. poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają pomocy dzieciom nieuczęszczającym do szkoły, uczniom, ich rodzicom/ opiekunom prawnym i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

§ 2

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie ul. Łużycka 91 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Filia w Chojnie ul. Dworcowa 1, jest obszar obejmujący następujące gminy:

 1. Gryfino,
 2. Banie,
 3. Widuchowa,
 4. Stare Czarnowo,
 5. Chojna,
 6. Cedynia,
 7. Mieszkowice,
 8. Moryń,
 9. Trzcińsko-Zdrój.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Poradnie udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom w wieku do lat 7 zamieszkałym na terenie powiatu oraz dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek oświatowych w poszczególnych gminach powiatu.

Zgodnie z zapisem § ust. 1 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46), organ prowadzący - Powiat Gryfiński, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty, określa teren działania poradni.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-06-03 09:25:20
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 09:25:20

Strona odwiedzona 844 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.