Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/294/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie uczestniczenia przez Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z § 33 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1, poz. 29 i z 2008r. Nr 88, poz. 1873)) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na uczestniczenie przez Powiat Gryfiński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym uczestniczenie w kosztach wspólnych wymienionego wyżej przedsięwzięcia.
 2. W 2009r., koszty wspólne przedsięwzięcia, o którym jest mowa w ust. 1 będą wynosić kwotę 65.000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), którą Powiat Gryfiński przekaże Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Szczegółowe zasady uczestniczenia w przedsięwzięciu, oraz w kosztach wspólnych przedsięwzięcia i ich rozliczeniu, o których jest mowa w ust. 2 określi umowa zawarta przez Powiat Gryfiński ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gryfińskiego do ustalenia treści i podpisania ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego umowy, o której jest mowa w § 1 ust. 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2009r. Komitet Mechanizmu Norweskiego i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydały pozytywną opinię odnośnie przyznania Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego". Dofinansowanie projektu nie przekroczy kwoty 3.603.714 euro, a szacowany koszt kwalifikowany projektu wynosić będzie 4.239.663 euro.

Powiat Gryfiński jest członkiem Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, a realizacja przez Związek projektu będzie stanowić przedsięwzięcie wspólne powiatów - członków Związku. W związku z powyższym, celowe i wskazane jest uczestniczenie przez Powiat w przedmiotowym projekcie, w tym uczestniczenie w kosztach wspólnych. W 2009r. koszty wspólne przedsięwzięcia przypadające na Powiat będą wynosić kwotę 65.000 zł.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku z § 33 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

data opublikowania: 2009-06-03 10:17:03
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 10:17:03

Strona odwiedzona 890 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.