Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/295/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w likwidacji w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002: Dz. U. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz. U. Nr 173, poz. 1218,z 2008,Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.: z 2003: Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004: Dz. U. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005: Dz. U. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006: Dz. U. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540; z 2008 Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343; z 2009: Nr 42, poz. 341) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 323 251,90 zł. oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie 1 352 857,57 zł.

§ 2

Zysk przeznaczony zostanie na zmniejszenie straty z lat ubiegłych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2007r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr VI/76/2007 podjęła decyzję o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku likwidowany Szpital zaprzestał świadczenia usług zdrowotnych, które cesją zostały przekazane do nowoutworzonej Spółki.

Wypracowany zysk to efekt otrzymanej dotacji udzielonej przez Radę Powiatu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe likwidowanego Szpitala przedkłada się Radzie Powiatu w Gryfinie do zatwierdzenia.

Likwidator
Andrzej Bandurowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 10:17:03
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 10:17:03

Strona odwiedzona 943 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.