Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/298/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Nowym Czarnowie

Na podstawie art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.; Nr 142 poz. 1592 ze zm.: z 2002r.; Dz. U. Nr 23, poz.. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 , poz. 1688 , Nr 214, poz.1806; z 2003 r.; Dz. U. Nr 162 , poz.1568; z 2004 r.; Dz. U. Nr 102, poz.1055, z 2007 Dz. U. Nr 173, poz.1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.: z 2003 r.: Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004r.: Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155; z 2005r.; Dz. U. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006r.: Dz. U. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz.1540; z 2008r.: Nr 63 poz. 393, Nr 144, poz. 900 Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz.1343), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 353.549,55 zł, oraz rachunek zysków i strat, wykazujący zysk bilansowy w kwocie 8.962,28 zł.

§ 2

Zgodnie z art.59 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r, Nr 14, poz.89z późn. zm.), samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje sam o podziale zysku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art.53ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. [Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.] roczne sprawozdania finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dyrektor
SP ZOZ Zakład Psychiatryczny
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
mgr Krystyna Grochmalska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 10:24:15
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 10:24:15

Strona odwiedzona 901 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.