Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/299/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 137 141,14 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 750-Administracja publiczna - 500,00 zł
  • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 500,00 zł
 • dział 852-Pomoc społeczna - 133 700,00 zł
  • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 000,00 zł
  • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 941,14 zł
  • rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 941,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 198 162,14 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 500,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 500,00 zł
  • dział 758-Różne rozliczenia - 20 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 20 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 133 700,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 000,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 129 700,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 962,14 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 962,14 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 61 021,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 61 021,00 zł
   • rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 41 021,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 20 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 122 700,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów pod nazwą "Stawiamy na rodzinę" i "Pomocna dłoń" realizowanych przez jednostkę. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł, w związku z zaangażowaniem środków własnych powiatu na realizację projektów.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 500,00 zł. Kwota ta stanowi darowiznę od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego i Produkcyjnego "Sady Trzcińsko Zdrój" i przeznaczona jest na dofinansowanie wydania przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie informatora turystycznego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów pod nazwą "Stawiamy na rodzinę" i "Pomocna dłoń" realizowanych przez jednostkę, środki stanowią nagrodę dla jednostki za prawidłowo realizowane projekty.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 41 021,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, w związku z potrzebą przeniesienia 10 % środków jako wkład własny na wyodrębniony paragraf 3119-Świadczenia społeczne. Zmiany związane są z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 2 941,14 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w tym samym dziale i rozdziale. Zmiany związane są z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych". W 2008 roku jednostka w ramach projektu nie wykorzystała i zwróciła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 2 941,14 zł. Kwota ta została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy jako dotacja z możliwością wykorzystania w ramach projektu na realizację Zadania 3 "Wsparcie na rzecz zatrudnienia".
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 4300-Zakup usług pozostałych. Kwota ta stanowi darowiznę z banku PKO BP i przeznaczona jest na dofinansowanie do kolonii dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-07-03 15:06:34
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:06:34

Strona odwiedzona 773 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.