Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/300/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464; Nr 227, poz.1505; Mon.Pol. z 2008 r. Nr 79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. określonego Uchwałą Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/258/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Przeniesienia kwoty 250.000 zł z zadania określonego w poz. 4.2. zał. nr 2 do uchwały tj. "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w zakresie: docieplenie budynku, wymiana stolarki oraz wymiana instalacji c.o. w ZSP Nr 1 w Chojnie" na zadanie określone w poz. 4.1. zał. nr 2 do uchwały "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimna-zjalnych Nr 2 w Gryfinie w zakresie: docieplenie budynku internatu wraz z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie"
  Z rozstrzygniętego przetargu na w/w zadanie dla ZSP Nr 1 w Chojnie wynika, że należy zabezpieczyć kwotę 600.000 zł. Natomiast opracowywany kosztorys inwestorski dla zadania termomodernizacja internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie szacuje koszt inwestycji na kwotę ok. 760 000 zł.
 2. poz. 4.13 zestawienia - Badanie stanu środowiska, ekspertyzy, opinie, programy, analizy - Aktualizacja i sprawozdania Powiatowego Program Ochrony Środowiska, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu gryfińskiego - zmiana klasyfikacji budżetowej, w celu właściwej realizacji zadania, tj. wykonanie opracowań "Sprawozdanie z Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata - od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r." oraz "Raport z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata - od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r." samodzielnie przez pracowników WOŚRiL.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-07-03 15:06:34
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:06:34

Strona odwiedzona 842 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.