Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/301/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawowymi plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym sporządzony został w wielkościach prognozowanych. Dysponując wielkościami realnymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej konieczne jest doprowadzenie kwot planowanych do rzeczywistych, wykazanych w sprawozdawczości budżetowej. Dokonano następujących zmian:

 1. Zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o 392 936,00 zł.
 2. Zwiększa się przychody o 45 000,00 zł (§ 2960-Przelewy redystrybucyjne).
 3. Zwiększa się wydatki o 437 936,00 zł:
  • § 2900-Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 65 000,00 zł,
  • § 4300-Zakup usług pozostałych o 372 936,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-07-03 15:14:27
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:14:27

Strona odwiedzona 854 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.