Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/304/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W porozumieniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, wprowadza się następującą zmianę:

 1. w § 2 pkt 2 po lit. "c" dodaje się lit. "d" w brzmieniu:
  "zatrudnianie koordynatorów sportu w rejonie powiatu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu gryfińskiego.

W celu efektywnej organizacji zleconego zadania, MOS zatrudnia czterech koordynatorów sportu w łącznym wymiarze 0,87 etatu przeliczeniowego. Trzy osoby koordynują sport w przypisanych rejonach (po 3 gminy na jednego koordynatora), natomiast jedna osoba koordynuje działania w powiecie. Na organizację imprezy sportowej obok zabezpieczenia organizacyjnego jej realizacji składa się także rozliczenie i przygotowanie dokumentacji. Koordynatorzy zabezpieczają również zespoły sędziowskie.

W związku z tym, aby zapewnić właściwe wykonanie powierzonego zadania w zakresie kultury fizycznej, uzasadnione jest aby wsparcie finansowe organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego, mogło być przeznaczone do wysokości posiadanych środków na:

 1. transport (w kolejnych etapach rozgrywek: powiat, region, półfinał województwa, finał województwa);
 2. zakup medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów dla uczestników rozgrywek;
 3. opłaty dla sędziów;
 4. oraz zatrudnianie koordynatorów sportu w rejonie powiatu.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2009-07-03 15:19:04
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:19:04

Strona odwiedzona 759 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.