Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/309/2009 z dnia 2009-07-02

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz. U. z 2004 r., Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę Pani Agnieszki Kozłowskiej i Pani Kamili Roczek zamieszkałych w Chojnie, otrzymaną w dniu 14 kwietnia 2009 roku na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

§ 2. Podstawy zajętego przez Radę Powiatu stanowiska o którym mowa w § 1 zawarte są w uzasadnieniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 roku wpłynęła skarga Pani Agnieszki Kozłowskiej i Pani Kamili Roczek zamieszkałych w Chojnie, na działalność p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie Pani Róży Kozieł.

W celu zbadania zasadności skargi Rada Powiatu w Gryfinie przekazała do zbadania sprawę dla Komisji Spraw Społecznych Rady, która w dniu 04 maja 2009 roku przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Jednocześnie Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w zakresie wynikającym ze skargi. Następnie Komisja zapoznała się z zaleceniami pokontrolnymi z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 27 kwietnia 2009 r. przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, której przedmiotem było zbadanie zasadności zarzutów zawartych w skardze, a w szczególności:

 1. Nieprawidłowości dotyczących leczenia i udzielonego wsparcia wychowance,
 2. Zapewnienia potrzeb religijnych 4 wychowankom,
 3. Zatrudnienie do opieki nad dziećmi osób nieposiadających odpowiedniego przygotowania,
 4. Niesprawiedliwego traktowania wychowanków przez dyrektora jednostki,
 5. Brak zabezpieczenia materiałów do prowadzenia zajęć.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, opierając się także na wynikach kontroli przeprowadzonej przez Wydział Polityki Społecznej ZUW, Komisja Spraw Społecznych uznała, że zarzuty kierowane pod adresem obecnego p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie są nieuzasadnione w żadnym z wyżej wymienionych punktów. Odnosząc do punktu 3 stwierdzono, że od czasu pełnienia obowiązków Dyrektora tj. od 07 stycznia 2009 r. Pani Róża Kozieł nie zatrudniała osób bez kwalifikacji, a umowy o pracę z pracownikami bez wymaganych kwalifikacji zawarła poprzednia Dyrektor placówki. Obecna Dyrektor porządkuje natomiast sprawy kadrowe placówki. W zakresie punktu 1 stwierdzono, że wychowanka uczęszczała na terapię psychologiczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz w Chojnie, a także uzyskała odpowiednią pomoc medyczną. Komisja uznała, że w tym zakresie pomoc dla wychowanki była udzielana na miarę możliwości placówki. W pozostałych punktach podniesione zarzuty zdaniem komisji nie miały miejsca.

Jednocześnie uznaje się za konieczne zalecić dla Pani Róży Kozieł p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie zintensyfikowanie działań polegających na zatrudnieniu psychologa w placówce lub pozyskanie psychologa do stałej współpracy z wychowankami Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, jak również zatrudnienie kadry spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Mając na uwadze powyższe Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie uznała skargę za niezasadną.

data opublikowania: 2009-07-03 15:53:29
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 15:53:29

Strona odwiedzona 804 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.