Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/312/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII /268/ 2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002: Dz. U. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz. U. Nr 173, poz. 1218,z 2008, Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 92, poz. 753) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.: z 2003: Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004: Dz. U. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005: Dz. U. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006: Dz. U. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540; z 2008 Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343; z 2009: Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 91, poz. 742 ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/ 268/ 2009 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie w związku z błędem pisarskim wprowadza się następujące zmiany:

 1. Punkt 3 "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie" otrzymuje brzmienie:
  "3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w związku z zakończeniem likwidacji SPZZOZ w Gryfinie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXIV/244/2008 z dnia 4.12.2008 roku"
 2. W "Dodatkowej informacji i objaśnieniach do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2008r. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji" w wyjaśnieniach do bilansu I. ZMIANY W OKRESIE OBJĘTYM BILANSEM zmienia się zapis w punkcie 1. który otrzymuje brzmienie:
  "1. W dniu 12.04.2006r. Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XXXV/446/ 2006 (zmiana uchwały: Nr VI/82/2007, Nr XXIV/244/2008) podjęła decyzję o likwidacji SPZZOZ w Gryfinie. Z dniem 03 sierpnia 2006r. SPZZOZ w Gryfinie zakończył swoją działalność. Od dnia 04 sierpnia 2006r. rozpoczął się proces likwidacji SPZZOZ w Gryfinie, zakończony w dniu 31 grudnia 2008r."

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W załączniku do uchwały zatwierdzającej roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Gryfinie stwierdzono oczywiste pomyłki pisarskie. W pozycji I. 1. w "Dodatkowej informacji i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.." oraz w pozycji 3 "Wprowadzenia do sprawozdania finansowego" znalazł się zapis o kontynuowaniu procesu likwidacji, w sytuacji kiedy Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr XXIV/244/2008 podjęła decyzję o zakończeniu likwidacji "Zespołu" z dniem 31 grudnia 2008 roku.

W związku z powyższym wprowadzenie zmian w uchwale jest w pełni uzasadnione.

data opublikowania: 2009-09-04 15:17:03
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:17:03

Strona odwiedzona 722 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.