Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/313/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) i art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.: Dz.U. z 2006 r.: Nr 143 poz.1032, Nr 191 poz. 1410; Dz.U. z 2007 r.: Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Powiatu w Gryfinie, po zasięgnięciu opinii Wojewody Zachodniopomorskiego oraz organów stanowiących gmin z terenu powiatu gryfińskiego, uchwala niniejszym, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:
§ 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Termin zakończenia czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 30 września 2009 r."

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji powstał w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Od momentu utworzenia do chwili obecnej SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. Ze struktury Zakładu zostały wyłączone: kuchnia i pralnia, a odział psychiatryczny przekształcono w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Nowym Czarnowie. Bardzo istotne obniżenie finansowania usług medycznych w 2003 r. doprowadziło do załamania się budżetu Zakładu i w efekcie do bardzo szybkiego zadłużania.

Mając na uwadze zapobieżenie dalszego generowania zadłużania się Szpitala, Rada Powiatu w Gryfinie po uzyskaniu opinii wojewody oraz gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego podjęła w dniu 5 kwietnia 2007 r. uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zakładu określono na dzień 31 grudnia 2011 r.

Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu, zostały zapewnione świadczenia w dotychczasowym zakresie, nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez utworzoną przez Powiat Gryfiński Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Gryfinie, która od 1 lipca 2008 r. na podstawie cesji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi medyczne w Szpitalu im. Jana Pawła II w Gryfinie. Z dniem 14 sierpnia 2008 r. Zakład został wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Poprzez realizację czynności likwidacyjnych Zakładu doprowadzono do spłaty większości wierzycieli. Do spłaty pozostały jedynie zobowiązania wynikające z zawartych ugód.

Na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego, to jest Powiatu Gryfińskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uzasadnione jest dokonanie zmiany w uchwale o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji poprzez skrócenie terminu zakończenia czynności likwidacyjnych Zakładu.

data opublikowania: 2009-09-04 15:17:03
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:17:03

Strona odwiedzona 799 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.