Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/317/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009-2014, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 166 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003 r. Nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009-2014, przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie, którego zestawienie zadań inwestycyjnych włączonych do realizacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/288/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009-2014.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Powiatu Gryfińskiego - edycja VI na lata 2009 - 2014 są warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne w ogłoszonych programach pomocowych. Niektóre inwestycje zostały wykreślone z uwagi na ich realizację i zakończenie w bieżącym roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-04 15:31:59
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:31:59

Strona odwiedzona 809 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.