Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/319/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 99 826,46 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 67 101,00 zł
   • rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 67 101,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 2 540,46 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 2 540,46 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 185,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 30 185,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 275 034,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -275 034,60 zł
   • rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów -275 034,60 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 107 826,46 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 8 000,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 8 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 2 540,46 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 2 540,46 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 97 286,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 97 286,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 283 034,60 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 630-Turystyka -5 500,00 zł
   • rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -5 500,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza -275 034,60 zł
   • rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów -275 034,60 zł
  • dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 500,00 zł
   • rozdział 92195-Pozostała działalność - 2 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34 101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Dofinansowanie dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 2. Informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33 000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Dofinansowanie dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 3. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 2 540,46 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki.
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 30 185,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki. Środki pochodzą z pozyskanej darowizny, ponadplanowej realizacji wpływów za realizowane usługi, a przeznaczone zostaną na bieżącą działalność SOSW w Chojnie.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków: w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5 500,00 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł. Niewykorzystane środki zaplanowane jako dotacje dla stowarzyszeń przeznaczone zostaną na promocję Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów oraz plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 275 034,60 zł, w związku z zakończeniem projektu stypendialnego pn. "Równe szanse edukacyjne dzięki stypendiom EFS".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-04 15:41:24
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 15:41:24

Strona odwiedzona 840 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.