Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/324/2009 z dnia 2009-10-22

w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w 2009r.

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 1, pkt.7 i pkt.8, ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92, 2008r. Nr 237, poz.1652, Nr 227 poz. 1505, Nr 223 poz.1463, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 98, poz. 817, Nr 97, poz. 802) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz.861, z 2003r. Nr 100, poz. 930, z 2008r. Nr 3, poz. 15 z 2009r. Nr 44, poz.360) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane w 2009 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w następujący sposób:

 1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 12.000,00 zł,
 2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 25.300,00 zł,
 3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 55.517,00 zł,
 4. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 31.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty przeznaczonej na zadania samorządów powiatowych. Zgodnie z pismem znak WF/965w/2009 z dnia 15 października 2009 r. wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na rok 2009 została zwiększona o kwotę 123 817,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały zwiększającej środki finansowe na poszczególnych zadaniach.

Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz U. z 2008r.Nr 14 poz. 92.) który mówi, że "Rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt. 1" ( tj. środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań).

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków, a także zwiększone zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu poszczególnymi zadaniami w roku bieżącym wnioskuje się o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Zwiększone środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, (likwidacja barier architektonicznych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) oraz na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej (przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej)

Tabela przedstawia projekt rozdysponowania dodatkowych środków z PFRON w 2009 r.

Lp.Nazwa zadaniaPlan finansowy
(w złotych)
Zwiększenie planu
(w złotych)
Plan po zwiększeniach
(w złotych)
1.Likwidacja barier funkcjonalnych120.000,0025.300,00145.300,00
2.Turnusy rehabilitacyjne115.000,0012.000,00127.000,00
3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze310.647,0055.517,00366.164,00
4.Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej60.000,0031.000,0091.000,00
 Ogółem605.647,00123.817,00729.464,00

data opublikowania: 2009-10-23 12:09:38
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-23 12:09:38

Strona odwiedzona 718 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.