Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/326/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic"

Na podstawie art. 12 ust 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację wspólnych działań pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Powiatem Uckermark.w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic"

§ 2.

 1. Akceptuje się treść porozumienia partnerskiego w sprawie realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia partnerskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Henryk KaczmarUZASADNIENIE

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic", przy udziale środków pomocowych z programu INTERREG IVA zachodzi konieczność zawarcia porozumienia partnerskiego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a sąsiednim Powiatem Uckermark, będącym inicjatorem podejmowanej współpracy.

Współdziałanie z partnerami z innych państw musi być poprzedzone zgodą właściwej Rady Powiatu.

Projekt obejmuje współpracę merytoryczną pomiędzy Szkołą "Am Schloßpark" w Schwedt nad Odrą i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oraz działania inwestycyjne koordynowane przez Powiat Gryfiński i Powiat Uckermark.

Po wyrażeniu przez Radę Powiatu w Gryfinie zgody na współpracę pomiędzy w/w powiatami zostanie zawarte porozumienie partnerskie określające zasady i zakres wspólnych działań.

Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Monika Baczyńska-Padjasek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 12:17:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 12:17:16

Strona odwiedzona 680 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.