Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/328/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334, Nr 98, poz. 817), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Henryk KaczmarUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z przebudową sieci informatycznej.

Wprowadza się następujące zmiany planu wydatków:

 • § 4300-Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł,
 • § 6120-Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 12:24:36
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 12:24:36

Strona odwiedzona 670 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.