Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/329/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; Nr 111, poz.708; Nr 138, poz.865; Nr 154, poz.958; Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227; Nr 223, poz.1464; Nr 227, poz.1505; Mon.Pol. z 2008 r. Nr 79, poz. 698 i Nr 80, poz. 707; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz.106; Nr 79, poz.666 oraz Nr 130, poz.1070), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. określonego Uchwałą Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/258/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Henryk KaczmarUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zmniejszenia dochodów funduszu. Dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykazała, że dochody funduszu są mniejsze od zaplanowanych. Wobec tego należy je zmniejszyć o kwotę 110.000 zł. Korekta ta nie spowoduje zmian wydatków wykonywanych zadań w bieżącym roku, ze względu na fakt, iż rozstrzygnięcie przetargowe zadania "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w zakresie: docieplenie budynku internatu wraz z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie", wykazało, że koszt zadania (kwota po przetargu 464.290,21 zł) będzie mniejszy od zaplanowanego (plan 700.000 zł).
 2. Zmiana nazwy zadania, określonego w pkt 4.1 załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, poprzez dopisanie "(…) oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej". Z protokołu konieczności z dnia 16.10.2009 r. wynika, że w trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych należy wymienić stolarkę okienną (4 szt. okien). Okna te przewidziane były do wymiany przy remoncie łazienki mieszczącej się w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Jednak przetarg na tę inwestycję został unieważniony w dniu 01.10.2009 r. Wymiana tych okien po wykonaniu docieplenia ścian mogłaby spowodować naruszenie warstwy wykonanego docieplenia. Wobec powyższego zasadnym było ujęcie wymiany stolarki okiennej w trakcie trwających prac termomodernizacyjnych budynku. Natomiast drzwi wstawiono w pomieszczeniu, które powstało po zamurowaniu wnęki balkonowej. Pomieszczenie to pełni obecnie funkcję pomieszczenia gospodarczego. Dotychczas celom tym służyły wiaty metalowe przylegające bezpośrednio do ścian budynku. Zdemontowano je ponieważ była to jedyna możliwość dostępu do powierzchni wymagających docieplenia. Wartość robót dodatkowych wynosi 9.137, 30 zł (brutto).
 3. Dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją przez Powiat Gryfiński wspólnie z Gminą Gryfino zadania pn.: "Poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - ul. Mieszka I w Gryfinie".

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 12:30:53
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 12:30:53

Strona odwiedzona 796 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.