Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVI/331/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 r.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002r.: Dz. U. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753), Nr 157, poz. 1241) oraz art. 52, ust.3, pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2009 r. zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 47 259,49 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący stratę bilansową w kwocie 414 701,15 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Henryk KaczmarUZASADNIENIE

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały nr XXXIII/313/2009 z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. określającej termin zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie na dzień 30 września 2009 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego Szpitala Powiatowego w Gryfinie jest uzasadniona i konieczna.

Na podstawie art.60, ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Powiat Gryfiński jako organ tworzący przyjmie zobowiązania zlikwidowanego podmiotu.

Likwidator
Andrzej Bandurowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 12:45:50
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 12:45:50

Strona odwiedzona 770 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.