Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/335/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek 66/1 o pow. 0,2566 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczysta nr 49274 oraz 66/2 o pow. 0,0685 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 50150.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do użyczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem nabycia przez Powiat Gryfiński, w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1.

Wiceprzewodniczący Rady
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Nieruchomości zabudowane, położone w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczone numerami działek 66/1 o pow. 0,2566 ha i 66/2 o pow. 0,0685 ha, stanowią własność Skarbu Państwa. Obecnie działki te są zajmowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

Prawo własności powyższych nieruchomości zostanie przekazane na mienie Powiatu Gryfińskiego w dniu 16 grudnia 2009r. aktem notarialnym - umową darowizny na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Powiatu Gryfińskiego - siedzibę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydanie nieruchomości nastąpi do dnia 31 grudnia 2009r. W celu uregulowania zasad korzystania z nieruchomości, niezbędne jest zawarcie umowy użyczenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Gryfinie na czas nieoznaczony.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-23 13:35:26
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 13:35:26

Strona odwiedzona 667 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.