Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/346/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 8, lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2003 r. nr VI/68/2003 w sprawie założeń zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009-2014, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/330/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2009 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/338/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. zapisy w dziale 4 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniego Projektu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego polegająca na przesunięciu terminu realizacji części inwestycji i zwiększeniu jej wartości wiąże się z realizacją projektu pn. Nauka bez granic". Zadanie to będzie realizowane we współpracy z powiatem Uckermark, po otrzymaniu dofinansowania w ramach INTERREG IV A - Program Operacyjny Cel 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów,
Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. Andrzej Krzemiński


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 17:34:40
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:34:40

Strona odwiedzona 636 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.