Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/347/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 1 roku nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 161/1 o pow. 0,1242 ha, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8. dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 161/1 o pow. 0,1242 ha, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Armii Krajowej 8, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Nieruchomość zabudowana została użyczona na rzecz Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi Spółki. Umowa użyczenia została zawarta na czas oznaczony, od dnia 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009r.

Prezes Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości na 2010 rok, uzasadniając wniosek tym, iż przedmiotowa nieruchomość jest niezbędna do dalszego rozwoju szpitala.

Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008r. Nr XV/173/2008 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 1 roku nieruchomości zabudowanej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z celami statutowymi Spółki.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2010-02-26 17:36:20
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:36:20

Strona odwiedzona 695 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.