Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/348/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gryfino

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Gminie Gryfino pomocy rzeczowej poprzez przekazanie płyt drogowych, pochodzących z rozbiórki jezdni ulicy Mieszka I-go w Gryfinie.

§ 2.

 1. Akceptuje się treść umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino płyt drogowych pochodzących z rozbiórki ulicy Mieszka I-go w Gryfinie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z przebudową ulicy Mieszka I-go w Gryfinie wystąpiła konieczność rozbiórki istniejących płyt drogowych, stanowiących jezdnię ulicy. Gmina Gryfino wyraziła swoje zainteresowanie ponownym wykorzystaniem części materiału rozbiórkowego do utwardzenia ulicy gminnej. Udziela się zatem Gminie pomocy rzeczowej poprzez przekazanie płyt drogowych. Udzielenie pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego winno nastąpić po uprzedniej akceptacji przez organ stanowiący jednostki.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 17:36:20
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:36:20

Strona odwiedzona 731 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.