Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/350/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1161, Nr 69 poz. 624; Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788; Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091; Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532; Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz. 818; Nr 180 poz. 1280; Nr 181 poz. 1292; Dz. U z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Gryfiński powierza Gminie Moryń zadanie publiczne w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu.

§ 2.

 1. Akceptuje się treść porozumienia w sprawie przekazania Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do kompetencji powiatu należy zakładanie i prowadzenie m.in. szkolnych schronisk młodzieżowych, a na podstawie ust. 5b cytowanego artykułu jednostka samorządu terytorialnego może zakładać i prowadzić placówki oświatowe, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego do której kompetencji to zadanie należy.

Burmistrz Gminy Moryń wystąpił z pismem w sprawie podjęcia przez Powiat Gryfiński uchwały w sprawie przekazania Gminie Moryń zadania w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu. Do pisma załączona została uchwała Nr XXX/277/2009 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu.

Uchwała zawiera wyrażenie woli Rady Gminy dotyczącej utworzenia schroniska, co uzasadniane jest:

 • wykorzystaniem zakupionego budynku przy ul. Dworcowej w Moryniu,
 • stworzeniem szerokiej i elastycznej oferty usług oświatowo-wychowawczych oraz rozwojem społeczno-gospodarczym naszego regionu,
 • oraz popularyzacją i upowszechnianiem wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa, turystyki i sportu, jako aktywnych form wypoczynku.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji planów Gminy Moryń, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 17:38:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:38:12

Strona odwiedzona 891 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.