Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/358/2010 z dnia 2010-04-22

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2009 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie udziela się Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) określa, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w terminie do 20 marca 2010 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 roku po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2009 rok na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2009 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2010-04-23 14:09:21
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 14:09:21

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.