Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/367/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 14 załącznika do Uchwały Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 , Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 , wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Liczba miejsc w placówce wynosi

 1. dla placówki socjalizacyjnej
  1. w Chojnie – 30 osób
  2. w Trzcińsku-Zdroju – 30 osób
 2. w grupie usamodzielnienia – 14 osób
 3. w mieszkaniu chronionym – 8 osób

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z potrzebą umieszczenia w grupie usamodzielnienia większej liczby wychowanków zachodzi konieczność dokonania zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie. Powyższe zmiany są zgodne z § 25, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1455). Obecne warunki lokalowe pozwalają na dokonanie tych zmian.

W związku z powyższym § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Liczba miejsc w Placówce wynosi:

 1. dla placówki socjalizacyjnej w:
  1. Chojnie – 30 osób
  2. Trzcińsku-Zdroju – 30 osób
 2. w grupie usamodzielnienia – 14 osób
 3. w mieszkaniu chronionym – 8 osób

p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie
mgr Róża Kozieł

data opublikowania: 2010-07-13 13:29:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:29:06

Strona odwiedzona 593 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.