Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/368/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142) oraz art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany – Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1392, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 19 poz. 100, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz.1323), oraz § 5 Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2008 r. z Gminą Gryfino w sprawie przebudowy ulic Mieszka I, Łokietka, Podgórne, Osiedlowej pomiędzy ul. Mieszka I a ul. W. Witosa w Gryfinie wraz z odwodnieniem, w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii dróg powiatowych – wyrażonego Uchwałą Nr 670/10 z dnia 29.04.2010 r., po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Mieszka I w Gryfinie, stanowiącą działkę drogową Nr 176, o powierzchni 0,5523 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino.

§ 2. Położenie ulicy Mieszka I, o której mowa w §1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2011 r., pod warunkiem jej zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość drogowa stanowi ulicę Mieszka I usytuowaną w obrębie osiedla domów jednorodzinnych na terenie miasta Gryfino. Po ulicy odbywa się ruch wyłącznie lokalny o niewielkim natężeniu. Mając na uwadze zapisy ustawy o drogach publicznych, zmiana kategorii w/w drogi jest w pełni uzasadniona.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-13 13:38:43
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:38:43

Strona odwiedzona 596 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.