Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/369/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie poparcia "Stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfiko-wanych genetycznie (GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, 14 i 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo- rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz § 9 pkt 17 Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz.1655, z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265, z 2009 r. Nr 64, poz. 1751), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje stanowisko popierające ,,Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie Wojewódz-twa Zachodniopomorskiego”, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.

§ 2. Stanowisko Rady Powiatu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-13 13:38:43
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:38:43

Strona odwiedzona 995 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.