Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/371/2010 z dnia 2010-07-08

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/349/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r.

Na podstawie art.35a ust.1pkt.1, pkt.7 i pkt.8, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz.1463, Nr 227, poz.1505, Nr 237, poz.1652, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 97, poz.802, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz.1241,) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 Nr 3, poz.15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/349/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski



UZASADNIENIE

W związku z pismem z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 14.06.2010r. zawierającego prośbę o przesunięcie między zadaniami środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, proponuje się dokonać przesunięć między zadaniami w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 2.000,00zł
  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej o kwotę 28.000,00 zł.
  • Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00zł
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej o kwotę 40.000,00zł

Z uwagi na potrzebę zlecenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i fundacjom oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, zachodzi konieczność przesunięcia środków w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 34.000,00zł
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych o kwotę 13.000,00zł
 2. Tworzy się nowe zadanie, pn:
  • "Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym", na które przeznacza się kwotę 22.000,00zł
 3. Zwiększa się plan wydatków na zadanie:
  • Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej o kwotę 25.000,00zł

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-07-13 13:50:35
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 13:50:35

Strona odwiedzona 688 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.