Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/376/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753), Dz.U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie, wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 250 000,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez ustanowienie 100 (słownie: sto) nowych udziałów po 2.500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

§ 2. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu realizacji działalności bieżącej przez Spółkę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwałą nr XLIII/373/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok, Rada Powiatu postanowiła o udzieleniu dotacji dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Gryfinie w wysokości 100 000, 00 zł. Powyższa kwota miała między innymi zrekompensować wydatki już poniesione na zakup sprzętu medycznego związanego z otwarciem gabinetów specjalistycznych w Chojnie.

Ponieważ w tym wypadku zostały poniesione nakłady finansowe, to wiązałby się to z podwójnym opłaceniem podatku VAT przez Spółkę. Dlatego efektowniejszym dla realizacji tego samego celu jest podwyższenie kapitału Spółki i dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Kontrakt Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2009 wynosił 8 620 391 zł , natomiast na dzień 1 stycznia 2010 - 8 074 783 zł (różnica 545 608 zł). Od 1 czerwca 2010 nastąpił wzrost kontraktu o świadczenie usług AOS w wysokości 178 465 zł. Łącznie spadek wartości kontraktu w stosunku do 2009 na dzień dzisiejszy wynosi 367 143 zł.

Wobec powyższego, podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie jest w pełni uzasadnione.

Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2010-09-13 09:41:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 09:41:53

Strona odwiedzona 1071 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.