Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/377/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "g" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753), Dz.U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr XIV/159/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie (dalej zwaną: Spółka):

 1. zbyciu podlega do 90 % udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce,
 2. zbycie udziałów nastąpi jednorazowo na rzecz inwestora, zgodnie z przepisami Działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. z 2002 r. Dz.U. Nr 171 poz.1397 z późn. zm.),
 3. zbycie udziałów nastąpi po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i ustaleniu wartości zbywanych udziałów zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia, których można odstąpić od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXI/228/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały ma na celu określenie podstawowych zasad planowanego zbycia udziałów Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o. w Gryfinie.

Inspektor-Koordynator Ochrony Zdrowia
mgr Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2010-09-13 09:41:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 09:41:53

Strona odwiedzona 1120 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.