Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/382/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie

Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240, Dz. U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835) oraz § 14 załącznika do Uchwały Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 a, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/206/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2008r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4 a, w celu nierozdzielania rodzeństwa i stworzenia możliwości przyjęcia do placówki dzieci poniżej 3 roku życia, wprowadza się następujące zmiany:
§ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci do 18 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W celu nierozdzielania rodzeństwa i stworzenia możliwości przyjęcia do placówki dzieci poniżej 3 roku życia, zachodzi konieczność dokonania zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie.

p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie
mgr Róża Kozieł

data opublikowania: 2010-11-05 11:51:35
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 11:51:35

Strona odwiedzona 1045 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.