Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/383/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu na okres 5 lat z dotychczasowymi najemcami, obejmujących pomieszczenia:

 1. biurowe o pow. 245,80 m2 w zakresie I i II kondygnacji oraz piwniczne o pow. 13,26 m2,
 2. piwniczne o pow. 21,06 m2, wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku usytuowanym na działce nr 158, położonejw obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 158, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego oraz przedmiot umów najmu zawartych m.in. z:

 • Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie - umowa zawarta w dniu 02 czerwca 2005r., obejmuje pomieszczenia biurowe (I i II pięto) oraz pomieszczenia piwniczne, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.
 • Panem Jackiem Chróściakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ochrony Osób i Mienia "SKORPION-JACK" - umowa zawarta w dniu 12 stycznia 2005r. obejmuje pomieszczenie piwniczne, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010r.

Agencja Nieruchomości Rolnych wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie powyższej umowy najmu na okres 5 lat, natomiast Pan Jacek Chróściak na okres 10 lat.

Stosownie do § 6 ust. 3 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda rady powiatu.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie z Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Panem Jackiem Chróściakiem kolejnych umów najmu zajmowanych pomieszczeń na okres 5 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2010-11-05 11:51:35
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 11:51:35

Strona odwiedzona 1041 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.