Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/386/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 zm.: Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1218, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 128/1 o pow. 0,1139 ha, położonej w obrębie Baniewice, gmina Banie posiadającej urządzoną księgę wieczystą Nr 60916, stanowiącej drogę powiatową Nr 1374 Z relacji Baniewice - Chojna.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice, gmina Banie.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 128/1 o pow. 0,1139 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Baniewice, gmina Banie posiadająca urządzoną księgę wieczystą Nr 60916, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, stanowi stanowiącej drogę powiatową Nr 1374 Z relacji Baniewice - Chojna.

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wnioskiem z dnia 22 września 2010 r. wystąpił o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.

Darowizna nieruchomości, o której mowa powyżej następuje na cel publiczny, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 122 w m. Baniewice, gmina Banie.

Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wyżej wymieniona nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych - wojewódzkich.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-05 12:13:53
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 12:13:53

Strona odwiedzona 949 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.